Vyhlášení dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti

7. 12. 2022 Autor: Martina Smudková

Dne 31. 10. 2022 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023 (viz příloha).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené v listinné podobě Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu od 2. do 19. prosince 2022 (Rozhodující je datum razítka podací pošty, razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo datum doručení datovou schránkou).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Datová schránka: gcgbp3q

Vyplněnou žádost (bez čestného prohlášení) je třeba současně zaslat ve formátu excel a word elektronicky na e-mail: zkucerova@kr-kralovehradecky.cz.

Upozornění:

Po vyplnění žádosti vyzkoušejte také tisk smlouvy. V případě technických problémů s formulářem žádosti či při tisku smlouvy kontaktujte Ing. Ivana Gumana (iguman@kr-kralovehradecky.cz, + 420 702 209 173).

Soubory ke stažení