Zpráva o vyúčtování dotací v sociální oblasti za rok 2013

22. 9. 2014 Autor: Ivan Guman

Podklad pro organizace, které čerpaly a vyúčtovaly dotace za rok 2013 v sociální oblasti. Tento podklad může sloužit jako doložení skutečnosti, že dotaci příslušná organizace řádně vyúčtovala.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje tímto zveřejňuje zprávu o vyúčtování dotací v sociální oblasti za rok 2013. Tato zpráva může mimo jiné sloužit jako doklad o řádném vyúčtování dotací pro příslušnou organizaci .

Soubory ke stažení