Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2023, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

11. 11. 2022 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 12. 9. 2022 vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2023, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu pro rok 2023 k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji, který bude financován z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2023“, „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“ a „Zásady poskytování veřejné podpory k zajištění dostupnosti hospicové péče v Královéhradeckém kraji“.

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu 17. 10. 2022 – 16. 11. 2022 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, případně datovou schránkou).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Formulář pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 (viz příloha)

Soubory ke stažení