Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2023 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

11. 11. 2022 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 12. 9. 2022 vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2023, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Královéhradecký kraj, odbor sociálních věcí vyhlašuje výzvu pro rok 2023 k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2023, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023“ a „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost pro rok 2023 je možné zpracovat a podávat od 17. 10. 2022 do 16. 11. 2022.

Žádost pro rok 2023 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel. Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Soubory ke stažení