Parametry výpočtu vyrovnávací platby a dotačního řízení. Kalkulačka vyrovnávací platby

31. 7. 2020 Autor: Ivan Guman

Vysvětlení postupů výpočtů vyrovnávací platby a stanovení výše dotací. Přiložena i kalkulačka vyrovnávací platby. Pomocí této kalkulačky je možné spočítat si náklady, výnosy a vypočtenou vyrovnávací platbu pro konkrétní službu. Tyto hodnoty slouží jako srovnávací hodnoty při rozhodovacích procesech financování sociálních služeb. Do výpočtu vstupují jednicové - referenční hodnoty vypočtené pro daný rok, kapacity a počty pracovníků.

Referenční hodnota jednotky - vypočtená hodnota pro příslušnou službu z krajských dat nebo z dat za celou ČR.

Vždy se volí, zda se převezme hodnota krajská, nebo za celou ČR. Pokud je počet poskytovatelů příslušného druhu služby v kraji dostatečný a pokud je příslušná referenční hodnota vyšší než republiková, volí se obvykle hodnota krajská. V ostatních případech se volí hodnota pro příslušnou službu za celou ČR.

Hodnoty referenčních hodnot pro jednotlivé druhy služeb jsou k dispozici na Listu ref_hodnoty pro rok 2020 Kalkulačky.

Přiložen i soubor, kde je detailně pro každý druh služby vysvětlený algoritmus výpočtu vyrovnávací platby. Dále je k dispozici soubor -ukázka z hodnocení dotací v rámci stanovení výše dotací z rozpočtu MPSV.

Soubory ke stažení