Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

3. 12. 2018 Autor: Ondřej Slavík

Královéhradecký kraj (dále také „poskytovatel“) vydal na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.ZK/9/672/2017 ze dne 4. prosince 2017 Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury voblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Účelem programu je poskytování finanční podpory z rozpočtu poskytovatele na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu za účelem rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje o velikosti do 2000 obyvatel.

Žádost o dotaci je nově podávána prostřednictvím dotačního portálu DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz), přičemž uzávěrka pro příjem žádostí o dotace pro rok 2018 je k 31. březnu 2018. Žádosti o dotaci je nutné podat nejpozději v poslední pracovní den před uzávěrkou, tj. nejpozději ve čtvrtek 29. března 2018 do 14:00. Elektronické formuláře Výzvy k proplacení dotace, Dílčího vyúčtování a Závěrečné zprávy projektu jsou obdobně jako Žádost o dotaci součástí dotačního portálu DOTIS.

Soubory ke stažení