Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, reagující na pandemii COVID-19

19. 10. 2020 Autor: Roman Klíma

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).