Školení k nové výzvě v programu Interreg V-A ČR - Polsko (spolupráce v době pandemie i po ní)

6. 11. 2020 Autor: Roman Klíma

Dne 12. 11. 2020 od 10 do 13 hodin se uskuteční formou videokonference školení k mimořádné výzvě, vyhlášené v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 4 - spolupráce institucí a komunit). Podrobné informace naleznete zde (sekce Aktuality).