Obědy do škol pro školní rok 2023-24

17. 3. 2023 Autor: Lucie Feuchter

MPSV do konce března 2023 vyhlásí novou výzvu na zajištění bezplatného stravování ve školních jídelnách pro děti ohrožené chudobou

Výzva vychází z OPZ+ 2021-2027 a časově bude navazovat na dosavadní podporu v rámci OP PMP. Finanční prostředky budou opět proudit přes kraje školám. Dojde k rozšíření cílové skupiny na děti od 2 do 26 let z rodin, které buď pobírají příspěvek na živobytí nebo na bydlení, dávky pěstounské péče nebo se nacházejí v nepříznivé finanční situaci. Podpora z projektu bude poskytnuta na základě čestného prohlášení rodičů. Podrobnější informace zveřejníme na stránkách kraje po vyhlášení výzvy.