Seminář Učitelé biologie sobě 2018

19. 9. 2018 Autor: Petra Hnátová

Dne 18. 9. 2018 proběhl v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje druhý ročník didaktického semináře Učitelé biologie sobě 2018 z cyklu biologických setkání.

Učitelé zde představili své osvědčené a oblíbené aktivity, kterých s úspěchem využívají ve svých hodinách. Nechyběly ani nabídky institucí působících v kraji, jako například Správy KRNAP nebo ZOO Dvůr Králové a. s., které pořádají vzdělávací programy pro školy.

Studenti a absolventi pedagogické fakulty UHK poskytli přítomným zpracované materiály v podobě rozsáhlé prezentace a pracovních listů na téma ptáci a to včetně podkladů pro ověření zvládnutí učiva, představili návrh na zajímavé laboratorní cvičení na téma EKG, vytvořili společně s účastníky 3D model houby a ukázali další možnosti na netradiční práci žáků v hodině biologie. Mezi vyučujícími, kteří vystoupili se svými příspěvky, byli velmi zkušení pedagogové z různých typů škol.

Na závěr proběhlo laboratorní cvičení zaměřené na přirozené prostředí korýšů.


Podklady ze semináře:

Ptáci - nepěvci - Mgr. Markéta Obrovská

Ptáci (zip, 17315 kB, 19.9.2018 16:11)
Mgr. Markéta Obrovská

Laboratorní cvičení na téma EKG (zip, 2550 kB, 19.9.2018 16:11)
Bc. Ivana Škraňková

3D modely ve výuce biologie, tvorba vlastních modelů (pdf, 1043 kB, 19.9.2018 16:27)
Bc. Karolína Mrkvičková

Výuka geologie, mineralogie a petrologie užitím pracovních listů (zip, 29932 kB, 19.9.2018 16:32)
Mgr. Dominik Miškář

Myšlenkové mapy, práce s kartičkami (zip, 34 kB, 19.9.2018 16:43)
Mgr. Pavlína Fléglová

Vzdělávací programy pro školy - Zoo Dvůr Králové a. s. (zip, 3842 kB, 19.9.2018 16:48)
Mgr. Markéta Grúňová

Nabídka pro školy KRNAP (ppt, 17701 kB, 19.9.2018 16:51)
Ing. Michal Skalka

Logo OP VVV