Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (dokument KAP II)

21. 5. 2020 Autor: Petra Hnátová

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královehradeckého kraje byl dne 12.3.2020 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Manažerský souhrn (pdf, 387 kB, 21.5.2020 7:58)

01 - Analýza potřeb v území (pdf, 896 kB, 21.5.2020 7:59)

02 - Analýza potřeb škol (pdf, 742 kB, 21.5.2020 8:00)

03 - Návrhová část (pdf, 371 kB, 21.5.2020 8:01)

04 - Prioritizace (pdf, 805 kB, 21.5.2020 8:05)

Logo OP VVV