3. výzva Kotlíkových dotací - výsledky hodnocení

28. 3. 2019 Autor: Pavel Kavalír

Rada Královéhradeckého kraje na svém 17. zasedání dne 26. 6. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 31. 3. 2017, příjem žádostí zahájen 2. 5. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Finanční podpora byla schválena celkem 164 žadatelům, 12 žádostí bylo vyřazeno a 57 žádostí bylo zařazeno do zásobníku projektů. Část z žádostí umístěných v zásobníku bude možné postupně podpořit z prostředků nedočerpaných dotací, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace. Žadatel bude v takovém případě kontaktován příslušným administrátorem a bude mu nabídnuta možnost poskytnutí prostředků, v případě zájmu bude zaslán obratem návrh smlouvy s následným podpisem obou smluvních stran (žadatel a statutární zástupce kraje).

Žadatelům, jejichž žádosti jsou uveřejněny v dokumentu Seznam schválených žádostí, bude doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé, jejichž žádosti jsou uvedeny v dokumentu Seznam žádostí umístěných v zásobníku, budou postupně oslovováni podle objemu dostupných prostředků. Informace ke stavu zásobníku budeme postupně aktualizovat.

Soubory ke stažení