Asistenční vouchery Královéhradeckého kraje

31. 3. 2022 Autor: Lenka Dušková

Dotace na přípravu a zpracování nových projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Královéhradecký kraj vyhlašuje v rámci v rámci projektu "Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II" dotační titul, který podpoří vznik nových zajímavých projektů v našem kraji. Dobrou zprávou pro všechny, kteří plánují vytvářet nové projekty je jistě to, že mohou podat až tři žádosti o podporu různých projektů respektive jejich fáze příprav. 

Průběžná výzva bude vyhlášena v termínu od 3. 3. 2021 do 29. 4. 2022.  

V tomto dotačním programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, která je musí být v souladu Krajskou přílohou k národní RIS3 za Královéhradecký kraj (dále jen krajská RIS3 strategie)a která může být podána do relevantní výzvy vhodného dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni, případně bude připravena k realizaci z jiných zdrojů než národních a mezinárodních dotačních programů (např. z místních rozpočtů či vlastních zdrojů žadatele/příjemce). 

V rámci Dotačního programu může být podpořena příprava pouze těch strategických intervencí, které Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále jen RVVI) zařadila doAkčního plánu kekrajské RIS3 strategii jako strategickou intervenci. 

Hlavním záměrem Královéhradeckého kraje je dotací na přípravu strategických intervencí veformě asistenčních voucherů zajistit pro úspěšné čerpání dotací na projekty z národních i nadnárodních dotačních titulů a zajistit vzájemnou koordinaci přípravy strategických intervencí v Královéhradeckém kraji. 

Strategická intervence, na jejíž přípravu získal žadatel Asistenční voucher, musí být pozpracování DPZ předložena buď do vhodného dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni nebo musí být připravena k realizaci z vlastních či místních (např. obecních či krajských) zdrojů. V případě, že bude projekt předložen do relevantního dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni, musí úspěšně projít kontrolou přijatelnosti a splnit formální náležitosti. 

Možnými žadateli mohou být veřejnoprávní i soukromoprávní subjekty sesídlem nebo pobočkou  na území Královéhradeckého kraje. Toto se týká místa přípravy projektu a následná plánovaná realizace vlastního projektu musí mít dopad na území Královéhradeckého kraje. 

Zajímavá je jistě částka, kterou může žadatel na přípravu svého projektu získat. Minimálně 100.000,- Kč. a maximálně až 500.000,- Kč. vzhledem k tomu, že žadatel se podílí klidně jenom 15% nákladů, je to podpora, která jistě není k zahození. 

V tzv. způsobilých nákladech se mohou nacházet především Osobní výdaje (mzdové výdaje: hrubá mzda, plat nebo odměna z pracovně-právních smluv a dohod zaměstnanců pracujících v rámci přípravy projektu včetně zákonných náhradCestovní náhrady – zahraniční služební cesty (cestami za účelem osobní odborné konzultace se zahraničními partnery projektu, který je připravován k podání žádosti o podporu z mezinárodního dotačního programu (jako např. Horizont 2020)). Nákup služeb neinvestiční povahy  (Odborné služby/studie – dodávky analytických prací apod. Daň z přidané hodnoty (DPH). 

Podrobné a kompletní informace o programu 

Soubory ke stažení