Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySíť sociálních služeb

Síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje

14. 6. 2020 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj dle § 95, písm. g) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (ZSS) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. K tomuto účelu určuje síť sociálních služeb na území kraje.

Síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje je tvořena sociálními službami, jejichž poskytovatelé přijali závazek veřejné služby. Královéhradecký kraj jim společně s obcemi poskytuje finanční prostředky na krytí nákladů, na něž nedostačuje úhrada od uživatelů služeb. Sociální služby jsou při stanovení výše úhrad povinny dodržovat maximální limity úhrad stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách, v platném znění.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s obcemi zajišťuje dostupnost sociálních služeb (čas, místo a kapacitu poskytovanývch služeb). Odpovídá tedy především za to, aby sociální služby reagovaly na potřeby obyvatel, měly dostatečnou kapacitu a časovou dostupnost. Ovlivňuje také kvalitu poskytovaných služeb.

V případě jakýchkoli připomínek k dostupnosti sociálních služeb, případně jakýchkoli jiných připomínek či dotazů týkajících se sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb se můžete obrátit e-mailem či telefonicky na pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí:

Oblast péče o seniory
Mgr. Lukáš Khýn,
tel.: 495 817 675, 702 235 629, e-mail: lkhyn@kr-kralovehradecky.cz

Oblast podpory osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním
Mgr. Zuzana Zapletalová,
tel.: 495 817 332, 725 547 028, e-mail: zzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

Oblast závislostí
Mgr. Lukáš Jakubec,
tel.: 495 817 433, 725 574 672, e-mail: ljakubec@kr-kralovehradecky.cz

Oblast služeb pro rodiny a oblast služeb pro osoby v krizi, osoby bez přístřeší a oběti trestných činů 
Mgr. Anežka Kočárníková,
tel.: 495 817 380, 736 521 834, e-mail: akocarnikova@kr-kralovehradecky.cz

V případě nespokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb se mohou občané obracet také na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které zajišťuje inspekci kvality sociálních služeb. Kontakty získáte zde.

Přehled dostupných služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje získáte v elektronickém katalogu sociálních služeb.

Informace o síti sociálních služeb určené pro poskytovatele sociálních služeb obsahuje Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020, případně Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026.