Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička – Datlík.

5. 4. 2005 Autor: Ing. Miloš Čejka

Oznámení projednání plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička – Datlík.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody oznamuje možnost seznámit se s plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička-Datlík dle § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Plán péče je k nahlédnutí na odboru životního prostředí krajského úřadu, pracoviště Pražská 322, Hradec Králové v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8:00. hod. do 17:00. hod.

Soubory ke stažení