Návrh plánu péče o PP Březinka

27. 6. 2011 Autor: Jan Novák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Březinka v okrese Náchod, v k.ú. Běloves, Dobrošov a Náchod.

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti v Náchodě, Hálkova ulice 432, 1. patro vlevo, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 800 do 1700 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 610 nebo 736 521 883 Jan Novák. Návrh plánu péče o zvláště chráněné území je také umístěn na webu Královéhradeckého kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz.

Elektronická informace o projednávání plánu péče je umístěna také na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad v termínu do 12. 10. 2011.

Ing. Miloš Čejka

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny


Soubory ke stažení

 • Návrh plánu péče o PP Březinka (pdf, 848 kB, 27.6.2011)

  na období (2011 – 2031) na 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

 • Příloha M1 (pdf, 2547 kB, 27.6.2011)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Příloha M2 (pdf, 220 kB, 27.6.2011)

  katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

 • Příloha M3 (pdf, 3635 kB, 27.6.2011)

  Mapa dílčích ploch

 • Příloha M4 (pdf, 3754 kB, 27.6.2011)

  lesnická mapa typologická

 • Příloha M5 (pdf, 2547 kB, 27.6.2011)

  mapa stupňů přirozenosti lesních porostů