Informace pro poskytovatele zdravotních služeb týkající se vyřizování stížností pacientů - podle zák. č. 372/2011 Sb.

8. 12. 2017 Autor: Jan Jakubec

V příloze naleznete informace týkající se vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami (podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů).

Soubory ke stažení