Webináře

17. 3. 2021 Autor: Barbora Filková

Webináře jsou realizované projektem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k lidem s duševním onemocněním,  reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007038. ​Na uvedené webináře není nutná registrace, připojit se lze přes zveřejněný odkaz - viz plakáty k jednotlivým tématům, kde jsou dostupné bližší informace. Tlumočení do českého jazyka je vždy zajištěno.

 

Témata plánovaných webinářů:

Změna paradigmatu - 18.3.2021 v čase od 11:00 – 13:00; link pro registraci: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGrqj0uHNc3UAnojkEBzsYbIMvNzKlB  

 

(Poté, co na link kliknete, budete požádáni o vyplnění jména, příjmení, organizace, kterou zastupujete a emailové adresy. Po vyplnění těchto údajů a kliknutí na tlačítko „Register“ Vám obratem přijde na uvedený email potvrzení Vaší registrace s odkazem pro přímý vstup do online setkání.)
 

Své zkušenosti a názory budou sdílet:

 • Roberto Mezzina (Itálie) - spoluzakladatel organizace International Mental Health Collaborating Network a regionální viceprezident pro Evropu 
  v rámci World Federation for Mental Health
   
 • Dainius Pūras (Litva) - profesor dětské psychiatrie a veřejného duševního zdraví na Vilnius University v Litvě a ředitel organizace 
  Human Rights Monitoring Institute  
 • John Jenkins (Spojené království) - ředitel organizace International Mental Health Collaborating Network a zahraniční expert projektu Multidisciplinarita 

 

Bližší informace o obsahové stránce webináře najdete níže v části: soubory ke stažení „Globální a lokální akční plán pro nás pro všechny. Materiál nevyjadřuje oficiální stanovisko Ministerstva zdravotnictví, ale představuje prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností a názorů odborníků v rámci systému péče o duševní zdraví. 

 

Terapeutická kultura zaměřená na zotavení -  6.4.2021 v čase od 14:00 – 16:00.

Link pro registraci: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucemorjosG9yYUPAjx1hv1FTglBp3bFEX

(Poté, co na link kliknete, budete požádáni o vyplnění jména, příjmení, organizace, kterou zastupujete a emailové adresy. Po vyplnění těchto údajů a kliknutí na tlačítko „Register“ Vám obratem přijde na uvedený email potvrzení Vaší registrace s odkazem pro přímý vstup do online setkání.) Tlumočení z angličtiny do češtiny (a opačně) bude zajištěno.  

 

Své zkušenosti a názory budou sdílet: 

 • John Jenkins - ředitel mezinárodní organizace International Mental Health Collaborating Network a dlouholetý zahraniční expert projektu Multidisciplinarita  
 • Dr. Celice McDermott - psychiatrička (tzv. Consultant Rehabilitation Psychiatrist) a klinická ředitelka lůžkových služeb v Cornwall Partnership Foundation Trust 

 

Webinář se bude zaměřovat na sdílení zkušeností ze služeb v rámci celostního modelu péče o lidi s duševním onemocněním orientovaného na zotavení, které poskytují maximální možnou podporu v individuálním procesu zotavení; tedy kladou důraz na duševní sílu, přednosti a schopnosti člověka s duševním onemocněním, na nalezení jeho osobní, svébytné cesty a přijetí zodpovědnosti. John Jenkins se ve své prezentaci zaměří na rozdíly mezi starými rehabilitačními službami a novějšími přístupy zaměřenými na zotavení a objevování. Prezentace Dr. Celice McDermott se bude týkat její zkušenosti s uzavřením lůžkové služby (z důvodu pandemie Covid-19) a její okamžité transformace na komunitní tým psychiatrické rehabilitace.

 

 

Soubory ke stažení