Projektové výzvy

13. 10. 2020 Autor: Barbora Filková

Projektové výzvy v oblasti podpory péče o duševní zdraví

Dne 12. 10. 2020 byla vyhlášena výzva MZ ČR k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021"

Přehled priorit a realizovatelných aktivit

 • A Prevence kriminality (informace s prosbou o spolupráci odeslána protidrogovému koordinátorovi sociálního odboru KHK)
  A1 Edukace dětí v oblasti identifikace násilí v rodině
  A2 Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol 
 • B Zvyšování zdravotní gramotnosti
  B1 Edukace zaměřená na problematiku odkládání rodičovství do vyššího věku a s tím spojená rizika
  B2 Edukace zaměřená na zvýšení povědomí o bezpečné farmakoterapii
 • C Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním
  C1 Metodická podpora činnosti pacientských a rodičovských organizací v zajištění právního a jiného poradenství a vzdělávání pro potřebu své organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy EU, dotace krajů na provoz organizací atd.)
  C2 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví
 • D Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním
  D1 Podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neurodegenerativních onemocnění a neuropsychiatrického pomezí
  D2 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí a zvýšení jeho kvality života v domácím prostředí, včetně využití nových technologií a pomůcek
 • E Národní akční plán pro vzácná onemocnění
  E1 Podpora činnosti pacientských organizací k vytvoření nové Národní strategie a akčního plánu pro vzácná onemocnění
  E2 Zajištění, koordinace a rozvoj helplinky pro vzácná onemocnění a podpora webových portálů pacientských organizací pro vzácná onemocnění
 • F Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F1 Podpora advokační činnosti NNO zaměřené na zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F2 Podpora zapojení pacientů do tvorby zdravotních politik formou zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů (pacient-reported evidence/outcomes)

Kompletní informace dostupné na: 

 

https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-zdravi-zvysovani-efektivity-a-kvality-zdravotni-pece-pro-rok-2021/

 

 

 

 

Soubory ke stažení