Ostatní informace

26. 1. 2021 Autor: Barbora Filková

Plán sítě služeb v péči o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2021 – 2030

Dokument byl schválený Radou Královéhradeckého kraje dne 8. 6. 2020 usnesením č. RK/16/866/2020 a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 usnesením č. ZK/29/2289/2020. 

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030

Dokument Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030 včetně příloh je dostupný na:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi_4114_3.html

 

 

Soubory ke stažení