Město Jaroměř vyhlašuje VŘ na pozici: referent/ka odboru životního prostředí

24. 11. 2022 Autor: Město Jaroměř

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
výběrové řízení č. 62/2022 na obsazení pracovního místa

referent/ka odboru životního prostředí Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností, pro správní činnost v lesním hospodářství a myslivosti.

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení
  • Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba určitá s tříměsíční zkušební dobou (zástup za mateřskou, rodičovskou a řádnou dovolenou), nejdéle do 31.12.2025.
  • Platové zařazení: Platová třída č. 10 (rozpětí od 23 390 do 34 370 Kč), určující pro platový stupeň je délka započitatelné praxe dle ustanovení § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 08.12.2022 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Výběrové řízení č. 62/2022 - referent/ka OŽP (lesy) - neotvírat“.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení