Úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

22. 10. 2020

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OMEZUJE SVOJI ČINNOST PRO VEŘEJNOST OD 12.10.2020 NA 5 HODIN A 2 DNY V TÝDNU. MUSÍTE-LI VSTUPOVAT DO VNITŘNÍCH PROSTOR, PAK VSTUPUJTE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST, DEZINFIKUJTE SI RUCE.

  • Pondělí 8:00 - 13:00
  • Středa 11:00 - 16:00
Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy:
  • a) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost krajského úřadu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
  • b) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště krajského úřadu.
Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace.

Trvalou snahou je minimalizovat možnosti šíření nákazy, je upřednostňován elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to možné.

V souvislosti s koronavirovou situací bylo zpřísněno dodržování hygienických pravidel.