Záměr č. 107/2022 prodat část pozemku v k. ú. Vysokov ve vlastnictví Královéhradeckého kraje

23. 11. 2022 Autor: odbor Majetkoprávní

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, z v e ř e j ň u j e

ZÁMĚR č. 107/2022

Prodat část pozemku v k. ú. Vysokov ve vlastnictví

Královéhradeckého kraje

Pozemek:

- část p. p. č. 401/3 o výměře 16 m2 dle GP č. 713-65/2022 označena jako p. p. č. 401/38 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. a obci Vysokov

Zveřejněním tohoto záměru se Královéhradecký kraj nezavazuje k učinění uvedené dispozice s předmětnou nemovitou věcí v jeho vlastnictví. Nelze uplatňovat jakékoliv nároky z předsmluvní odpovědnosti.

Informace: R. Kosťová

E-mail: rkostova@kr-kralovehradecky.cz

 

Soubory ke stažení