Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020

1. 4. 2016 Autor: Daniel Horáček

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020 (dále jen "dlouhodobý záměr") je vypracován na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších právních předpisů. Dlouhodobý záměr zpracovaný v roce 2016 byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/27/1908/2016.

Soubory ke stažení