Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení 1/2015

10. 2. 2015 Autor: Dita Kosová

Do škol bylo distribuováno další číslo Zpravodaje zahrnující informace o právě probíhající dotační výzvě Královéhradeckého kraje v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015, výsledky dotazníkového šetření, shrnutí činnosti nestátních neziskových organizací, metodiků prevence při PPP KHK, KÚ KHK, nabídek služeb v oblasti primární prevence aj.

Soubory ke stažení