Kraj informoval o změnách v pohřebnictví - prezentace ze semináře

31. 8. 2018 Autor: Veronika Janáčková

Na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje se uskutečnily dva semináře, ve kterých byly představeny změny vyplývající z Novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.

Semináře uspořádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účelem informování zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje o jejich povinnostech z novely vyplývajících.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novelou zákona, odpovědět jim na všechny otázky a podělit se o zkušenosti s aplikací novely v praxi. Lektory semináře byli pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro agendu pohřebnictví.

Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

Soubory ke stažení