Nominujte Mistra tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2022

16. 11. 2022

Královéhradecký kraj přijímá nominace na cenu Mistr tradiční rukodělné výroby za rok 2022. Návrhy nominací jsou otevřené do 28. února 2023.

Nominujte Mistra tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2022

Rada Královéhradeckého kraje každoročně udílí cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Cena je udělována tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby je formou veřejného uznání řemeslníkům a tvůrcům, kteří pracují s těmito materiály:

  • Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
  • Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
  • Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
  • Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
  • Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
  • Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek, obuvi apod.
  • Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci - ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
  • Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
  • Pečivo – obřadní, perníky apod.
  • Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.

Návrhy na nominace přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové do 28. února 2023, a to elektronicky nebo písemnou formou na formuláři, který je ke stažení níže, včetně povinných příloh. 
 

Ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení odborné komise. Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy.

Kontaktní adresa: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vlčková, email: m.vlckova@muzeumhk.cz.

Soubory ke stažení