Zlatý kolovrat – cena Rady Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu

Cena Zlatý kolovrat byla udělována v letech 2002-2016 Radou Královéhradeckého kraje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. V roce 2017 byla cena přejmenována na Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje pro sjednocení s ostatními kraji.

Smyslem je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. První Ceny Zlatý kolovrat byly předány již v roce 2002 a poté byly udělovány každý další rok. Do roku 2015 bylo uděleno 36 cen. Cenu tvoří diplom a keramické dílo, jehož autorem je František Juračka z Holic. S cenou je spojen i věcný dar Rady kraje v hodnotě 5 000 Kč. Návrhy na udělení ceny připravuje oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu ve spolupráci s odborníky z Muzea východních Čech, kteří se zabývají tradiční lidovou kulturou. Návrh na ocenění však může podat kdokoliv, je však třeba, aby byl náležitě odůvodněn. Nominace je následně projednávána ve Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje, případně jeho první náměstek. Předávání se zúčastňují také zástupci obcí, ve kterých oceněný tvůrce žije. Tato malá slavnost se odehrává v předvánoční době.

Přehled nositelů ocenění:

 • rok 2016

Jaroslava Jedlinská, Merklovice
obor paličkovaná krajka

Jindřich Janeček, Merklovice
obor kovolitectví

Jan Šeda, Deštné v Orlických horách
obor kovolitectví/zvonařství

 • rok 2015

Aleš Vostřez, Hořice
obor vytlačovaného perníku a vyřezávání perníkových forem

Milan Bartoš, Dvůr Králové nad Labem
obor vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotiskových forem)

Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem
obor vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotiskových forem)

 • rok 2014

Ing. Josef Komárek, Hradec Králové
obor výroba králických betlémů

Jan Vokoun, Třebechovice pod Orebem
obor řezbářství

 • rok 2013

Anděla Králová, Úpice
obor paličkovaná krajka

Milada Jeriová, Vrchlabí
obor zdobené kraslice voskovou batikou / zdobení kraslic batikováním včelím voskem

 • rok 2012

Leoš Pryšinger, Dvůr Králové nad Labem
obor řezbářství

Josef Drašnar, Police nad Metují
obor tradiční kovářství (umělecké kovářství)

 • rok 2011

Miroslava Šustrová, Vamberk
obor paličkovaná krajka

PhDr. Dana Holmanová, Třebihošť
obor zdobený perník

 • rok 2010

Ines Šťovíčková, Křinice
obor předení vlny a ruční tkaní

Ladislav Pacholátko, Hradec Králové
obor řezbářství

 • rok 2009

Eva Tatoušková, Nové Město nad Metují
obor šití lidových krojů a dobových oděvů

Hana Šromová, Třebešov
obor figurální keramika

 • rok 2008

Ladislav Fejfar, Nová Paka
obor řezbářství

Vincenc Valach, Teplice nad Metují / Dědov – Javor
obor výrobky z vrbového proutí

 • rok 2007

Anna Tůmová, Teplice nad Metují / Dědov – Javor
obor předení vlny a ruční tkaní

Marcela Hovadová, Červený Kostelec
obor paličkovaná krajka

 • rok 2006

Milan Zeman, Hradec Králové
obor výroba pomůcek pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny

Václav Král, Havlovice
obor práce z vrbového proutí

 • rok 2005

Jana Štefková, Vamberk
obor paličkovaná krajka

Iva Gachová, Hradec Králové
za dlouholetou významnou práci v rozvoji lidového umění a řemesel

Kristína Henclová, Hradec Králové
obor výrobky z kukuřičného šustí

 • rok 2004

Janka Schmidtová, Šediviny u Kounová
obor podmalba na skle

PhDr. Vladimír Vaclík, Hradec Králové
za dlouholetou významnou práci v rozvoji lidového umění a řemesel

 • rok 2003

Marie Peterková, Rychnov nad Kněžnou
obor kraslice – vamberské kraslice

Ing. Oldřich Kvapil, Hořice
obor řezbářství – formy na perník

Jiřina Vyčichlová, Hronov
obor hronovické pečivo

 • rok 2002

František Muhl, Heřmanice u Nové Paky
obor řezbářství

Vlasta Novotná, Vamberk
obor paličkovaná krajka

Markéta Vránová, Úpice
obor zdobený perník

Blanka Baránková, Kostelec nad Orlicí
obor repliky lidové výšivky

Bedřiška Barešová, Hradec Králové
obor zvykosloví

Anna Rusová, Červený Kostelec
obor zdobené kraslice

Františka Kateřina Vorlová, Hradec Králové
za dlouholetou práci v oblasti lidové tvorby a lidových řemesel