Zlatý kolovrat – cena Rady Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu

12. 9. 2018 Autor: Veronika Janáčková

Cena Zlatý kolovrat je udělovaná Radou Královéhradeckého kraje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Smyslem je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. První Ceny Zlatý kolovrat byly předány již v roce 2002 a poté byly udělovány každý další rok. Do roku 2015 bylo uděleno 36 cen. Cenu tvoří diplom a keramické dílo, jehož autorem je František Juračka z Holic. S cenou je spojen i věcný dar Rady kraje v hodnotě 5 000 Kč. Návrhy na udělení ceny připravuje oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu ve spolupráci s odborníky z Muzea východních Čech, kteří se zabývají tradiční lidovou kulturou. Návrh na ocenění však může podat kdokoliv, je však třeba, aby byl náležitě odůvodněn. Nominace je následně projednávána ve Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje, případně jeho první náměstek. Předávání se zúčastňují také zástupci obcí, ve kterých oceněný tvůrce žije. Tato malá slavnost se odehrává v předvánoční době.

V jednotlivých letech toto ocenění obdrželi:

 

Rok 2002

 1. František Muhl, Heřmanice u Nové Paky

obor řezbářství

 1. Vlasta Novotná, Vamberk

obor paličkovaná krajka

 1. Markéta Vránová, Úpice

obor zdobený perník

 1. Blanka Baránková, Kostelec nad Orlicí

obor repliky lidové výšivky

 1. Bedřiška Barešová, Hradec Králové

obor zvykosloví

 1. Anna Rusová, Červený Kostelec

obor zdobené kraslice

 1. Františka Kateřina Vorlová, Hradec Králové

za dlouholetou práci v oblasti lidové tvorby a lidových řemesel

 

Rok 2003

 1. Marie Peterková, Rychnov nad Kněžnou

obor kraslice – vamberské kraslice

 1. Ing. Oldřich Kvapil, Hořice

obor řezbářství – formy na perník

 1. Jiřina Vyčichlová, Hronov

obor hronovické pečivo

 

Rok 2004

 1. Janka Schmidtová, Šediviny u Kounová

obor podmalba na skle

 1. PhDr. Vladimír Vaclík, Hradec Králové

za dlouholetou významnou práci v rozvoji lidového umění a řemesel

 

Rok 2005

 1. Jana Štefková, Vamberk

obor paličkovaná krajka

 1. Iva Gachová, Hradec Králové

za dlouholetou významnou práci v rozvoji lidového umění a řemesel

 1. Kristína Henclová, Hradec Králové

obor výrobky z kukuřičného šustí

 

Rok 2006

 1. Milan Zeman, Hradec Králové

obor výroba pomůcek pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny

 1. Václav Král, Havlovice

obor práce z vrbového proutí

 

Rok 2007

 1. Anna Tůmová, Teplice nad Metují / Dědov – Javor

obor předení vlny a ruční tkaní

 1. Marcela Hovadová, Červený Kostelec

obor paličkovaná krajka

 

Rok 2008

 1. Ladislav Fejfar, Nová Paka

obor řezbářství

 1. Vincenc Valach, Teplice nad Metují / Dědov – Javor

obor výrobky z vrbového proutí

 

Rok 2009

 1. Eva Tatoušková, Nové Město nad Metují

obor šití lidových krojů a dobových oděvů

 1. Hana Šromová, Třebešov

obor figurální keramika

 

Rok 2010

 1. Ines Šťovíčková, Křinice

obor předení vlny a ruční tkaní

 1. Ladislav Pacholátko, Hradec Králové

obor řezbářství

 

Rok 2011

 1. Miroslava Šustrová, Vamberk

obor paličkovaná krajka

 1. PhDr. Dana Holmanová, Třebihošť

obor zdobený perník

 

Rok 2012

 1. Leoš Pryšinger, Dvůr Králové nad Labem

obor řezbářství

 1. Josef Drašnar, Police nad Metují

obor tradiční kovářství (umělecké kovářství)

 

Rok 2013

 1. Anděla Králová, Úpice

obor paličkovaná krajka

 1. Milada Jeriová, Vrchlabí

obor zdobené kraslice voskovou batikou / zdobení kraslic batikováním včelím voskem

 

Rok 2014

 1. Ing. Josef Komárek, Hradec Králové

obor výroba králických betlémů

 1. Jan Vokoun, Třebechovice pod Orebem

obor řezbářství

 

Rok 2015

 1. Aleš Vostřez, Hořice

obor vytlačovaného perníku a vyřezávání perníkových forem

 1. Milan Bartoš, Dvůr Králové nad Labem

obor vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotiskových forem)

 1. Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem

obor vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotiskových forem)

 

Rok 2016

 1. Jaroslava Jedlinská, Merklovice

obor paličkovaná krajka

 1. Jindřich Janeček, Merklovice

obor kovolitectví

 1. Jan Šeda, Deštné v Orlických horách

obor kovolitectví/zvonařství

 

V roce 2017 byla cena přejmenována na Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje pro sjednocení s ostatními kraji.