Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Cena je udělována tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Smyslem je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také je podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR.


Cena navazuje na ocenění Zlatý kolovrat, které bylo v Královéhradeckém kraji předáváno od roku 2002 do roku 2016.

Podrobné informace o udílení na stránkách Podmínky nominace ceny Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.

Přehled nositelů ocenění:

  • rok 2020

Lenka Špetlová Máslová, Hostinné
paličkováná krajka

Petr Podrábský, Vysoká nad Labem
umělecké soustružení dřeva

  • rok 2019

Jana Langová, Vamberk
ručně paličkovaná krajka

Martina Poliaková, Trutnov
obor tkalcovství, předání a zpracování vlny a lnu

Veronika Tymelová, Nový Hrádek
keramická tvorba

  • rok 2018

Petra Hartmanová, Vrchlabí
výroba ozdob z foukaných skleněných perlí

Karel Kysilka, Rtyně v Podkrkonoší
propagace a udržovaání podkovářského umění

Jan Merta, Jakub a Martin Sochorovi, Hradec Králové
předávání znalostí výroby betlémů v rámci rodinné tradice

  • rok 2017

Jana Jarkovská, Štěnkov, Třebechovice pod Orebem
obor výrobky z kukuřičného šustí