#ERASMUSDAYS

4. 10. 2021 Autor: Pavla Truncová

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové pořádá #ERASMUSDAYS. Akce proběhne dne 14. října 2021 od 9.00 do 12.00 hodin v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové na Eliščině nábřeží 465.

#ERASMUSDAYS

Máte i Vy zkušenost s programem Erasmus+? Představte ji v max. 15 minutové prezentaci. Setkání je inspirací a poslouží jako vzájemná výměna zkušeností. Potvrzení účasti i případné přihlášení příspěvku zašlete do 11. 10. 2021 na e-mail l.peterkova@muzeumhk.cz.

Součástí setkání budou krátké prezentace účastníků k programu Erasmus+.

Zaměření mobility za KÚ HK:

Mgr. Věra Doležalová – odborná referentka oddělení kultury KHK, koordinátor konsorcia KHK
Slovensko, Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávný kraj - seznámení se s ochranou kulturního dědictví, uložením sbírek – evidence digitalizace u zahraničního partnera, s metodikou řízení v oblasti zřizovaných institucí v oblasti kultury a s nabídkou vzdělávání, které organizace partnera poskytují.


Zaměření mobility za MVČ HK:

Mgr. Andrea Černá – vedoucí útvaru ochrany sbírkových předmětů, konzervátorka-restaurátorka
Rakousko, Štýrský Hradec - Universalmuseum Joanneum - Museum im Palais: exkurze do nově zrekonstruovaných depozitářů a práce v moderních konzervátorských dílnách
 

Bc. Tereza Tejklová – kurátorka fondu mykologie, dokumentátorka
Slovensko, Bratislava - Slovenské národné múzeum: návštěva depozitářů, včetně terénních prací
 

RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. – kurátor, paleontolog
Německo, Technische Universität Bergakademie Freiberg - výzkum fauny v permských sedimentech duryňského lesa
 

Mgr. Ivana Valášková – projektová manažerka, referentka veřejných zakázek
Mgr. Lucie Peterková – tisková mluvčí, PR
Finsko, Helsinki - Suomen Kansallismuseo a Amos Rex - PR a komunikace s návštěvníky, mezinárodní projekty.

 

 

Soubory ke stažení