Hygienická pravidla provozu a úřední hodiny na pracovištích krajského úřadu

12. 4. 2021

Uvnitř úřadu je důležité dodržovat hygienická pravidla.

Při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, si prosím dezinfikujte ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Používejte ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) RESPIRÁTOR FFP2/KN95, MINIMÁLNĚ CHIRURGICKÁ ROUŠKA, který brání šíření kapének, také dodržujte bezpečné odstupy od jiných osob (min. 2 m), nejedná-li se o člena vaší domácnosti (rodinného příslušníka). Při vstupu budete požádání zaměstnanci recepce o změření teploty termokamerou.

Za oboustranně výhodné považujeme si návštěvu před příchodem na úřad domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.