Marketingová strategie - Akční plán 2011-2013

21. 9. 2011 Autor: Petr Kamenický

Zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji (KHK) jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu je hlavním cílem projektu s názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – CPPKHK II, který volně navazuje na projekt CPPKHK I.

V současné době vznikla v rámci projektu Marketingová strategie (Akční plán) Královéhradeckého kraje na období 2011-2013, jejímž hlavním cílem je profilace témat, na které by se měl Královéhradecký kraj v oblasti cestovního ruchu v následujících letech zaměřit. Marketingová strategie byla schválena Zastupitelstvem dne 16. 6. 2011 a naleznete ji v příloze této zprávy.

Jednou z dalších významných aktivit je monitoring návštěvníků Královéhradeckého kraje. Jelikož je cestovní ruch rychle se měnící odvětí, potřebuje Královéhradecký kraj přesné a kvalitní informace o návštěvnosti svého území v relativně krátkém čase. Tuto potřebu KHK reflektoval, a proto se také v rámci projektu uskuteční celkem 8 etap šetření. Z každé etapy bude mít Královéhradecký kraj rychlé a kvalitní informace, díky nimž dokáže efektivně reagovat na příchozí změny. V červnu 2011 začíná již první etapa statistických šetření a monitoringu návštěvnosti KHK. Šetření se však nebude týkat jen zjištění klasického portfolia návštěvníků KHK, ale zahrnuje i hloubkové pohovory, které ještě více poodkryjí klady a mínusy cestovního ruchu v KHK.

Další aktivity projektu se právě připravují a o jejich průběhu vás budeme postupně informovat. Více informací o plánovaných aktivitách naleznete v odkazu Projekty EU.

Regionální operační program

InvesticeSoubory ke stažení