Zdravotnictví

10. 9. 2021

Lékařská pohotovostní služba Královéhradeckého kraje - přehled

Přehled poskytovatelů pohotovosti v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 04.06.2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • ID
 • název poskytovatele pohotovosti
 • pro koho - dospělí / děti
 • název okresu - název okresu sídla pohotovosti
 • kód okresu - kód okresu sídla pohotovosti dle RÚIAN
 • název obce - název obce sídla pohotovosti
 • kód obce - kód obce sídla pohotovosti dle RÚIAN
 • ulice - ulice sídla pohotovosti
 • číslo popisné - číslo popisné sídla pohotovosti
 • ordinační hodiny - ordinační hodiny pohotovosti
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • x - souřadnice x systému GPS
 • y - souřadnice y systému GPS

Stomatologická lékařská pohotovost

Přehled poskytovatelů stomatologické pohotovosti v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 10.09.2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • ID
 • oblast - spádová oblast
 • datum - datum lékařské pohotovosti
 • jméno lékaře
 • název obce - název obce sídla pohotovosti
 • kód obce - kód obce sídla pohotovosti dle RÚIAN
 • ulice - ulice sídla pohotovosti
 • číslo popisné - číslo popisné sídla pohotovosti
 • telefon  - telefonní číslo ordinace
 • ordinační hodiny - ordinační hodiny pohotovosti
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • x - souřadnice x systému GPS
 • y - souřadnice y systému GPS

Následná péče v Královéhradeckém kraji

Seznam poskytovatelů následné péče v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 04.06.2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • ID
 • poskytovatel - název poskytovatele následné péče
 • právní forma - právní forma poskytovatele následné péče
 • zřizovatel - zřizovatel poskytovatele následné péče
 • název obce poskytování - název obce poskytování následné péče
 • kód obce poskytování - kód obce poskytování následné péče
 • název obce - název obce sídla poskytovatele následné péče
 • kód obce - kód obce sídla poskytovatele dle RÚIAN
 • název obce - název obce sídla poskytovatele následné péče
 • ulice
 • číslo popisné
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • telefon - kontaktní telefonní číslo poskytovatele
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • x - souřadnice x systému GPS
 • y - souřadnice y systému GPS