Hejtman: kraj potřebuje vládu, která s ním bude spolupracovat

24. 10. 2013

Královéhradecký kraj potřebuje vládu, která vyslyší jeho potřeby a bude s ním konstruktivně spolupracovat. Uplynulé roky jasně ukázaly, jaká nebezpečí kraji hrozí, když centrální vláda nechápe jeho problémy a potřeby jeho obyvatel.

Od roku 2006 pravicové vlády soustavně útočily na krajské samosprávy a služby, které tyto kraje poskytují svým obyvatelům. Zároveň pak pravicové strany opakovaně prokazovaly neschopnost krajské problémy řešit, naopak jich celou řadu vytvářely.

Mezi chyby předchozí vlády, které by bez zákroku krajů znamenaly potíže pro celou zemi, patří například neschopnost řešit krach českého zdravotnictví v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“. Díky přístupu krajů, které dokázaly s lékaři účinně jednat, došlo k dohodě a zabránění největší krizi v historii našeho zdravotnictví.

Mezi jeden z nejvýraznějších negativních vládních kroků vůči krajům patřilo zastavení kofinancování Regionálních operačních programů: přerušení kofinancování evropských projektů vystavilo kraje, města, obce i podnikatele fatálnímu riziku finančního kolapsu a mezinárodní ostudu České republiky. Až na nátlak krajů centrální vláda pochopila, jak velkou chybu udělala a obnovila kofinancování projektů. ROP jsou dlouhodobě nejúspěšnější programy, které na rozdíl od centrálních programů, přinášejí do České republiky tisíce pracovních míst a stovky miliard korun.

Neblahým krokem minulé vlády byly také škrty a propouštění v bezpečnostních sborech. Škrty centrální vlády v rozpočtu ministerstva vnitra znamenaly přímé ohrožení bezpečnosti obyvatel krajů. Propuštěny byly tisíce policistů a hasičů, těm zbývajícím byly významným způsobem zkráceny provozní prostředky. Bez dotací krajů by Integrované záchranné systémy, které ochraňují obyvatele krajů například před povodněmi, dostaly do značným problémů.

Skokové škrty na ministerstvu práce a sociálních věcí znamenaly přímé ohrožení funkčnosti systému sociálních služeb v České republice. Významně byly sníženy dotace jak státním organizacím, tak i neziskovému sektoru. Masivnímu omezování služeb pro seniory, zdravotně postižené a další sociálně slabé zabránily pouze dotace krajů, které minimalizovaly ztráty těchto organizací ze svých rozpočtů.

Výše uvedené příklady jsou jen velice stručnou ukázkou situace, kdy centrální vláda nechce s kraji spolupracovat. Je to také memento toho, čemu se musí Česká republika vyvarovat v následujících letech, chceme-li změnit stávající mizérii v naší zemi.

Pro budoucí rozvoj krajů a jejich obyvatel je nejdůležitější stabilní a silná vláda, která bude s kraji spolupracovat. Kraje potřebují v centrální vládě partnera, který bude jejich problémům naslouchat.

Jen několik měsíců fungování vlády v demisi pak jasně ukázalo, že při vzájemné ochotě spolupracovat lze dosáhnout hmatatelných výsledků velice rychle, například při čerpání evropských fondů.

Kraje jako svou prioritu pro následující 3 roky vnímají dvě základní oblasti. Zachování a rozvoj veřejných služeb. Zabezpečení čerpání evropských prostředků do regionů.

Dejme naší zemi stabilní a silnou vládu, která přinese rozvoj našich krajů a jejich služeb občanům.

Osobně budu volit ČSSD a totéž doporučuji i ostatním občanům kraje.

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc