Úvěr pomůže realizovat plánované krajské investice

23. 6. 2021 Autor: Michal Friček

Královéhradecký kraj hodlá letos a v následujících letech dotáhnout do konce několik naplánovaných strategických investic. Vedle druhé etapy modernizace náchodské nemocnice je to výstavba nemocničních pavilonů v Jičíně a Trutnově a nového pavilonu hradeckého Domova U Biřičky. S realizací pomůže investiční úvěr ve výši 1,2 miliardy dojednaný u České spořitelny.

Vedení kraje se k tomuto kroku rozhodlo s ohledem na rozpočtové možnosti kraje v nadcházejících letech. V poptávkovém řízení oslovil kraj čtyři banky. Z jejich nabídek vybral jako nejlepší nabídku České spořitelny.

„Rozhodujícím kritériem byla cena peněz – tedy úrok vypočtený na principu 6M PRIBOR a dále poplatky spojené se správnou úvěru. Celé řízení bylo transparentní. Výhodou je to, že kraj nemusí úvěr čerpat, aniž by mu za to hrozila jakákoliv sankce,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast financí Rudolf Cogan.

Čerpání úvěru tak bude záviset na investiční aktivitě kraje a vývoji jeho daňových a ostatních příjmů. Pokud by se na trhu vyskytla lepší nabídka, může kraj úvěr kdykoliv splatit. Úvěr je také možné kdykoliv během čerpání zafixovat, pokud to bude pro kraj výhodné.

Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi nejméně zadlužené české a moravské kraje.

 

PRIBOR je proměnlivá mezibankovní úroková sazba vyhlašovaná Českou národní bankou. 6M PRIBOR je sazba šestiměsíční.