Učitelé Královéhradeckého kraje hospitují ve vybraných školách po celé republice

13. 8. 2014

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje připravilo pro pedagogy z kraje nabídku v podobě účasti na hospitačních exkurzích ve vybraných školách po celé republice. Díky projektu „Pedagog 2014“ si tak mohli vyměňovat zkušenosti s kolegy například v Praze, Středočeském, Karlovarském i Jihomoravském kraji.

Učitelé Královéhradeckého kraje hospitují ve vybraných školách po celé republice
Projekt „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje“ probíhá postupně ve třech etapách. První z nich odstartovala už loni na podzim v Praze. „Během této první návštěvy zavítalo devatenáct učitelek mateřských škol do MŠ Sbíhavá v Praze 6, kde se seznámily mimo jiné s formami vedení logopedické péče, s náměty práce na interaktivní tabuli a s informacemi o účasti hostitelské MŠ v dvouletém projektu Comenius,“ říká Eva Voláková, metodička projektu Pedagog 2014 ze Školského zařízení pro další vzdělávání. Dalšími zastávkami pak byla například Mladá Boleslav, kde se na dvacet pedagogů zajímalo o možnosti využití genetické metody čtení a psaní v hodinách českého jazyka, nebo o první třídy s prvky pedagogiky Montessori. Středoškolští učitelé pak hospitovali na Gymnáziu v Nymburku.

Učitelé Královéhradeckého kraje hospitují ve vybraných školách po celé republice

Druhá etapa projektu proběhla letos na jaře, kde byly zastávkami MŠ v Ostrově se zkušenostmi v oblasti integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, nebo ZŠ Ivančice – Řeznovice. Ze středních škol pedagogové navštívili jednu z největších integrovaných škol v republice – Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb v Brně.

Učitelé Královéhradeckého kraje hospitují ve vybraných školách po celé republice
„Letos na podzim se chystá ještě třetí etapa, kdy se učitelé vydají na hospitaci do severních Čech a na Vysočinu,“ doplňuje Eva Voláková. Učitelé mateřských, základních a středních škol, kteří měli tu možnost se projektu účastnit, si pak příležitosti pochvalují. „Především si cení možnosti zhlédnout příklady dobré praxe a příležitosti k setkání a výměně zkušeností s pedagogy z jiných škol. Tím se naplňuje i hlavní cíl, který jsme si v projektu jako realizátor stanovili,“ uzavírá Eva Voláková ze Školského zařízení pro další vzdělávání.