Testování žáků ve školách

9. 4. 2021 Autor: Lukáš Vaníček

Děti, které se v pondělí 12. dubna vrátí do škol a školek, čeká testování. Antigenní testy jsou jednoduché na manipulaci a nevyžadují asistenci zdravotnického personálu.

Testování žáků ve školách

Od pondělí 12. dubna se do škol vrátí především děti předškolního věku ve školkách a na prvním stupni základních škol bude probíhat takzvaná rotační výuka. To znamená, že třídy se budou střídat po týdnech. Část bude docházet do školy, část se bude učit z domova a naopak. Žáci sedící ve školních lavicích však budou povinně nosit roušky a dvakrát týdně podstoupí antigenní test.

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání ve školách a kontakt dětí s vrstevníky a pedagogy. Testovat se budou postupně všechny skupiny dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Jednoduchý odběr bez nepříjemností

Testovat se bude takzvaným samoodběrem pomocí neinvazivních testů, které jsou velice jednoduché. Děti si samy odeberou vzorek z přední části nosu pomocí vatové tyčinky a pak 15 minut počkají na výsledek. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. U provádění testu není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Bez provedení testu žáci nemohou zůstat ve škole a budou muset zůstat doma. Jejich absence ve vyučování bude omluvená. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti či žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Kdo se nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), provedené zdravotnickým zařízením, a které zároveň nemají příznaky onemocnění covid-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění covid-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Když výsledek vyjde pozitivní

V případě, že bude mít dítě pozitivní test, škola bude jeho rodiče či zákonné zástupce neprodleně informovat. Ve škole si rodič dítě vyzvedne, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Testování je určené pro bezpříznakové žáky. Ministerstvo školství důrazně doporučuje, aby v případě, že se dítě necítí dobře, nebo dokonce jeví příznaky onemocnění covid-19 (suchy kašel, bolest hlavy, horečka…), mělo by bez váhání zůstat doma a do školy vůbec nechodit.

Další podrobnosti k testování můžete nalézt na webu ministerstva školství.