Silničáři v Rychnově mají nové dílny a garáže

22. 6. 2022

Provoz cestmistrovství společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou je nyní úspornější díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Za přispění těchto prostředků stojí v areálu nová budova garáží, dílen a skladovacích prostor včetně kanceláře pro pracovníky materiálně technického zabezpečení (MTZ). Úpravami prošla také zachovaná část budovy.

„Kraj svůj majetek systematicky modernizuje a zhodnocuje. Je dobře, že investice se netýkají pouze nemocnic, škol nebo zařízení sociální péče, ale dostalo se i na zázemí silničářů, které bylo v opravdu velmi špatném stavu. Pracovníci připravující techniku, která nám všem umožňuje bezpečné cestování za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, si bezpečné a důstojné prostředí zaslouží,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a majetku.

„Výstavbě předcházela částečná demolice budovy v havarijním stavu, což vyšlo na 1,2 milionu korun. Samotné stavební práce, jejichž součástí bylo také zateplení fasády a střechy stávající budovy včetně osazení nových oken a modernizace vytápění, vyšly na 26,4 milionu korun včetně DPH,“ doplňuje náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Dotace z evropských zdrojů by měla dosáhnout čtyř milionů korun. Realizace projektu začala v říjnu 2020 a skončila letos na jaře.

Fotogalerie