Radní udělí nové záštity kulturním akcím

8. 6. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Až do 31. července mohou pořadatelé nejvýznamnějších kulturních akcí žádat o trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje. Statut trvalé záštity radní udělí na období 2022 až 2025. Letos kraj poprvé osloví i organizátory komerčních festivalů.

„Schválili jsme novou výzvu k předkládání žádostí pro udělování trvalých záštit, a to jedinečným a významným akcím, které šíří dobré jméno Královéhradeckého kraje. Platí pro ně ale určitá pravidla. Musí významně přispívat k rozvoji kulturního života našeho regionu a mít za sebou alespoň pětiletou tradici,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za kulturu.

Kraj v letošním roce poprvé osloví i zástupce komerčních festivalů se zavedenou značkou, kteří v kraji zaujímají významné místo. Tyto festivaly by v případě výběru neobdržely finanční podporu na celou akci, ale na konkrétní činnost, jakou je například: řešení ekologických dopadů a předcházení vzniku odpadků, zajištění bezbariérovosti pro hendikepované občany či na edukační workshopy pro občany.

„Doufáme, že můžeme být optimisté a akce se již letos budou moci uskutečnit. Protiepidemická omezení od jara loňského roku těžce dopadla i na kulturu, a proto jsme naposledy udělované záštity pro 24 vybraných akcí v období 2018 až 2020 prodlužovali do roku 2021. Na jejich realizaci jsme přispěli více jak 16 miliony korun. Děkuji všem organizátorům, jsme připraveni je dále podporovat a finanční částky postupně navyšovat. Kultura nám všem velmi chyběla a všichni se těšíme na návrat do normálního života a na příjemné zážitky,“ doplnila Berdychová.

Trvalé záštity významným kulturním akcím uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2002. Návrhy na každoroční výši dotace pak schvalují krajští zastupitelé. Žadatelé o trvalou záštitu musí zaslat svoje návrhy v listinné podobě nebo do datové schránky na adresu Královéhradeckého kraje nejpozději do 31. července 2021. Veškeré další informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje.