První etapa PZ Solnice – Kvasiny: Budování průmyslové zóny úspěšně ukončeno, a to i účetně

13. 9. 2016

Projekt první etapy budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny byl úspěšně ukončen, a to bez jakéhokoliv porušení rozpočtové kázně. Tak zní výsledek závěrečné zprávy projektu, který shrnuje i celkové financování první etapy. Ta se začala budovat na základě vládního usnesení z roku 2005. Celkové náklady na vybudování první etapy průmyslové zóny činily 1,38 miliardy korun, z toho dotace ze státního rozpočtu činila 75 procent. Královéhradecký kraj se na financování podílel 346 miliony korun, město Solnice pak 7 miliony korun.

„To, že první etapa budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny skončila po účetní stránce naprosto v pořádku svědčí o profesionalitě našeho Centra průmyslových zón, a že průmyslovým zónám se u nás v regionu daří. Je to také dobrý odrazový můstek do další etapy rozšíření zóny na Rychnvosku, kam plánujeme v příštích letech přivést investice až ve výši tří miliard korun,“ řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny byla financována v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských zón realizovaném Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí ČR a mimorozpočtových zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příjemcem dotace byl Královéhradecký kraj a město Solnice.

Podpora této průmyslové zóny byla rozdělena do podprojektů, které jsou již všechny ukončeny:

1) PZ Solnice - Kvasiny – „vnitřní“ zóna – příjemce dotace město Solnice

dotace ve výši 370 mil. Kč

vlastní zdroje ve výši 7,3 mil. Kč

2) PZ Solnice - Kvasiny - dopravní infrastruktura – příjemce dotace Královéhradecký kraj

dotace ve výši 68,5 mil. Kč

3) PZ Solnice - Kvasiny, hasičská zbrojnice - výkupy – příjemce dotace Královéhradecký kraj

dotace ve výši 10,2 mil. Kč

4) PZ Solnice - Kvasiny, regionální infrastruktura – příjemce dotace Královéhradecký kraj

celková dotace ve výši 560,5 mil. Kč

vlastní zdroje ve výši 346,1 mil. Kč

Poslední podprojekt byl nejrozsáhlejší v celé podpoře Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. V jeho rámci bylo realizováno 11 akcí v oblasti dopravy dohromady za 400 milionů korun, z toho největší byla modernizace komunikace mezi Častolovicemi a Solnicí (150 milionů korun) nebo obchvat Solnice (70 milionů korun). Dále se realizovaly projekty na podporu bydlení asi za 51 milionů korun, projekty v oblasti školství za 212 milionů korun, projekty modernizace ve zdravotnictví za 45 milionů korun a na vybudování nové hasičské zbrojnice v Rychnově nad Kněžnou šlo téměř 230 milionů korun.

Realizací všech akcí došlo k výraznému zlepšení dopravní infrastruktury, technicko-inženýrské infrastruktury, občanské vybavenosti, školství i zdravotnictví k posílení bytové situace a podporou školství a zdravotnictví v Královéhradeckém kraj, rychnovském regionu a tím i k podpoře další ekonomické aktivity v regionu.

Termín realizace I. etapy PZ Solnice – Kvasiny: 2006 – 2013