Podpora budování páteřní sítě cyklotras bude pokračovat

15. 4. 2021 Autor: Lukáš Vaníček

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje cyklistiku a cyklodopravu v regionu. Už sedmým rokem pravidelně přispívá milionové částky na přípravu a následnou výstavbu dálkových cyklotras a v této činnosti hodlá pokračovat. V současné chvíli zpracovává strategii na další roky.

„Cyklodoprava má velký potenciál, ať již jako aktivní trávení volného času, nebo jako způsob dopravy. Je proto naším cílem dál vytvářet vhodné podmínky pro cyklisty tak, abychom dostatečně hustou sítí cyklostezek motivovali našeho obyvatele k jízdě na kole či in-line bruslích a současně pro ně vytvořili bezpečný prostor. Klíčové je nyní vybudování páteřní sítě cyklotras na území kraje,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje v současné době pracuje na aktualizaci Nadregionální strategie v oblasti cyklo, bike a in-line produktů. Jeho pracovníci na začátku letošního roku provedli analýzu plánovaných cykloprojektů na území kraje v horizontu příštích 10 let. Podařilo se tak zmapovat několik desítek záměrů a s těmito daty budou nadále pracovat.

Prvním krokem k efektivnímu vyhodnocení získaných informací bylo vytipování oblastí pro dobudování páteřní sítě dálkových cyklotras na území kraje, případně vhodných pro další možné rozšíření a zahuštění této sítě. Za tímto účelem se již 20. dubna uskuteční pracovní setkání k problematice dobudování Labské stezky v úseku Kuks – Hostinné. Další setkání pak budou následovat.

Královéhradecký kraj pravidelně od roku 2015 vyhlašuje program na podporu výstavby dálkových cyklotras na svém území. Během pěti let rozdělil na dotacích téměř 66 milionů korun. Na rok 2021 je připravená částka ve výši 16,5 milionu korun.