Oprava budovy v hradecké ulici Na Okrouhlíku je hotová, místo našly i ptačí budky

13. 10. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj dokončil rok trvající stavební práce na budově v hradecké ulici Na Okrouhlíku, kterou v minulosti poničily silné poryvy větru. Kvůli nim došlo k poškození zateplovacího systému na budově patřící do majetku kraje. Ten na stavební práce a s nimi související služby vynaložil necelých 17 milionů korun včetně DPH.

„V září loňského roku jsme zahájili stavební práce na obnově porušené fasády, kdy vlivem špatných povětrnostních podmínek došlo k poškození zateplení na obvodových zdech budovy. Při realizaci oprav za 16,9 milionu korun jsme museli respektovat odborný posudek o výskytu zvláště chráněných druhů ptactva, a proto kraj umístil na opravenou fasádu budky pro netopýry a rorýse,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice. V této lokalitě se vyskytuje rorýs obecný, netopýr dlouhouchý, netopýr rezavý a netopýr jižní.

Vlastní opravy začaly demontáží narušené části původního zateplovacího systému. Následně stavaři namontovali nový kontaktní zateplovací systém na celý obvodový plášť budovy. Součástí stavebních prací byla výměna oken, parapetů a vstupních i balkonových dveří. Opravy skončily v září letošního roku vydáním kolaudačního souhlasu.

„Kanceláře a další prostory budovy v současné době využívá odbor školství krajského úřadu, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje a bankovní instituce. Nové sídlo zde od listopadu získá krajská příspěvková organizace Správa silnic,“ doplnil radní Václav Řehoř, který má ve své gesci krajský majetek a dopravu.

Fotogalerie