Na Czech POINTu krajského úřadu lze žádat o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě

16. 8. 2022

Od 15. srpna 2022 lze na pracovišti Czech POINTu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podat žádost o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun.

Pro podání žádosti je nutné mít k dispozici následující údaje:

1. občanský průkaz žadatele nebo cestovní pas občana České republiky nebo povolení k pobytu cizince nebo vízový štítek cizince nebo pobytový štítek cizince,

2. kontaktní e-mail nebo telefon,

3. doručovací adresa – pokud se liší od adresy trvalého bydliště,

4. osobní údaje manžela/partnera/druha ve společné domácnosti, pokud žadatel není osamělým rodičem, není svobodný, ovdovělý nebo rozvedený - jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, rodné číslo

5. osobní údaje dítěte – jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, rodné číslo,

6. číslo bankovního účtu (lze zvolit i možnost výplaty poštovní poukázkou).

Více informací na telefonním čísle 495 817 842/843, e-mail: psieglova@kr-kralovehradecky.cz nebo inekovarova@kr-kralovehradecky.cz