Mezinárodní cena vévody z Edinburghu odstartovala novou výzvu

17. 6. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Na počest nedožitých sta let prince Philipa odstartovala 10. června nová výzva Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu s názvem #dofe100. Je určena všem, kteří chtějí podpořit restart aktivního života dětí a mladých lidí po pandemii a umožnit jim zapojení do tohoto mezinárodního projektu. Školy a organizace mohou založit vlastní výzvu do konce června.

„Účast v programu a nové výzvě naučí mladé lidi odhodlanosti, píli, vytrvalosti a houževnatosti a nutí je dělat věci až do konce. Přestat o nich jenom mluvit, ale začít je plnit, každý den udělat alespoň kousek a postupně dosáhnout vytyčené mety. Stačí, když si najdou dostatečně motivující cíl v počtu sto, jako například přečíst sto knížek, udělat sto kliků, věnovat sto minut dobrovolnictví v domově pro seniory, naučit se sto cizích slov. Každý si může splnit i nejambicióznějších sen,“ říká náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství. Dodává, že ve školách účast v programu pomáhá skloubit kolektiv školy a více propojit učitele se žáky a studenty.

Mladí lidé ve věku 13 až 24 let si sami stanoví své cíle a aktivity ve třech provázaných oblastech, a to v dovednosti, pohybu a dobrovolnictví. Na zvolených cílech pak po dobu tří, šesti nebo dvanácti měsíců pravidelně pracují. Například se učí nový cizí jazyk, rozvíjejí prezentační dovedností nebo hrají na hudební nástroje. Jiní se mohou vylepšit v běhání nebo v týmových či individuálních sportech. Oblast dobrovolnictví je přirozenou součástí programu, ve které se mladí lidé zapojují do dobročinných akcí v domovech pro děti i seniory, nebo pomáhají v hospicích. Další oblastí je týmová expedice v přírodě, která má vždy konkrétní účel. Absolventi získávají mezinárodní certifikát jako důkaz o tom, že na sobě dokáží pracovat a nevzdat se.

„Osobně jsem hovořil s účastníky projektu a všichni se shodli, že je naučil systematické práci. Přinesl jim úplně jinou perspektivu vnímání dobrovolnosti. Pochopili, že dělají spousty drobných aktivit, protože chtějí. Dají si výzvu, mají na cestě jasně dané milníky, které končí až mezinárodní spoluprací,“ doplňuje náměstek Štěpánek, který by chtěl program DofE propojit i s projekty Erasmu.

Nová globální výzva #dofe100 na podporu mladé generace byla slavnostně vyhlášena 10. června ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR na počest odkazu prince Philipa a také jako pocta všem učitelům, studentům a partnerům, kteří se programu účastní. Z Královéhradeckého kraje to je 14 škol, například hradecká střední zdravotnická škola, Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové a dalších institucí jiných zřizovatelů, jako například Středisko volného času Déčko Náchod. Memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a nadací The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE) uzavřel kraj již v roce 2019.

„Každý mladý člověk má svá přání, která si díky účasti v DofE může splnit. Těší mě, že se do projektu, který vede mladé lidi k zážitkům, rozvoji osobnosti a ke smysluplnému trávení volného času, postupně zapojuje stále více žáků a studentů a pod vedením odborných lektorů usilují o zlepšení svých schopností a dovedností,“ sděluje náměstkyně Martina Berdychová.

Program DofE je celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. V roce 1956 ho založil princ Filip a ročně jej plní 1,3 milionu mladých lidí ze 140 zemí světa. V České republice funguje 26 let se zapojením více jak 250 základních a středních škol, dětských domovů a sportovních klubů.

Na speciální webové stránce www.dofe.cz/dofe100 jsou zpřístupněny veškeré informace včetně odkazu na připojení škol a organizací do programu.

Fotogalerie