Kulturní organizace v regionu připravují události a workshopy na podporu kreativity

29. 9. 2022

Krajské kulturní organizace uspěly v dotačním řízení Národního plánu obnovy a na podporu kreativního učení a další projekty získaly příspěvky v celkové výši přesahující 1,6 milionu korun. Divadlo Drak, Muzeum východních Čech nebo například Centrum uměleckých aktivit mají díky tomu v plánu od září 2022 do příštího roku nové tvůrčí programy.

„V rámci Národního plánu obnovy Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení pro realizaci projektů kreativního učení zacílené na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti a kreativního myšlení dětí a dospělých ve formálním i neformálním vzdělávání. Žádat bylo možné v pěti tematických okruzích podle zaměření projektu. Krajské organizace úspěšně žádaly ve dvou okruzích, a to na projekty realizované v kulturních institucích a na vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připraví čtyřdílný cyklus workshopů zaměřených na rozvoj kompetencí v oblasti kreativního učení. Workshopy primárně cílí na edukátory v kulturních institucích (muzeích, galeriích nebo památnících), ale také na další profesionály podílející se na tvorbě výstav a expozic či doprovodných programů z kulturních institucí všech úrovní – od celostátních po místní.

Účastníci se zdokonalí v používání metod kreativního učení a zážitkové pedagogiky. Nabyté poznatky pak mohou více využívat při tvorbě a realizaci edukačních programů. Dalším cílem je vytvářet a posilovat neformální profesní vazby, které v budoucnu povedou v častější výměnu pracovních zkušeností a vzájemnou inspiraci. Jednotlivé workshopy budou tematicky zaměřeny na metody kreativního učení, zážitkovou pedagogiku v rámci edukace v kulturním prostředí a tvorbu dětských programů a jejich aplikaci.

do textu 2

Díky projektu Učíme (se) příběhy budou jeho účastníci znovuobjevovat tradici vyprávění jako nejpřirozenější lidské činnosti i umění zároveň. Muzeum Náchodska ve spolupráci s partnery v následujících měsících zrealizuje sérii storytellingových workshopů pro pracovníky v kultuře, vzdělávání a zájemce z řad majoritní společnosti i minorit. Série vyvrcholí v rámci studentského festivalu Náchodská Prima sezóna 2023.

Projekt Filharmonie plná mládí pořádá Filharmonie Hradec Králové a Asociace ZUŠ ČR – Krajská umělecká rada Královéhradeckého kraje chtějí podpořit mladé umělce. V plánu jsou koncerty společného orchestru hradecké filharmonie a žáků základních uměleckých škol v regionu. Žáci dostanou výjimečnou příležitost zahrát si v symfonickém orchestru po boku zkušených umělců, kteří jim budou zároveň mentory. Mladí hudebníci tak mohou nasbírat zkušenosti a také získat motivaci pro svou další uměleckou dráhu.

V Muzeu a galerii Orlických hor připravili Výtvarný kroužek pro každého určený dětem ve věku od 9 do 16 let. Od jiných kroužků či tvůrčích kruhů se tento liší hned v několika bodech. Jedním z nich je propojení s Orlickou galerií, která se stejně jako muzejní ateliér, kde se lekce budou konat, nachází ve druhém patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. V těchto prostorách je umístěna jak stálá expozice a aktuální výstavy, tak depozitář Orlické galerie. Při tvorbě se tak malí umělci budou moci inspirovat zdejšími obrazy a sochami.

Druhou odlišností je to, že pro vybranou věkovou kategorii, tedy starší žáky, nejsou na rozdíl od některých základních uměleckých škol, povinné žádné talentové či příjímací zkoušky. Výtvarná tvorba a umění by tak měly být otevřeny všem bez rozdílu a kladení důrazu na talent.

do textu 3

Absolvovat výtvarný kroužek bude navíc zcela zdarma. Díky bezplatnému nabídnutí budou mít možnost přístupu ke kreativnímu učení děti bez rozdílu sociálního zajištění.

Celý kurz bude rozdělen na 31 lekcí konajících se od 6. října 2022 do 25. května 2023, a to pravidelně každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Během měsíce se vystřídají vždy tři hlavní tematické okruhy kroužku: techniky, současní ilustrátoři dětských knih a díla ze sbírek Orlické galerie. Ty budou v některých měsících doplněné ještě lekcí na téma Volná tvorba. Díky rozložení lekcí se budou děti učit jak nové výtvarné postupy a techniky, které se běžně na základních školách nevyučují, tak se inspirovat tvorbou napříč časem.

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla získalo nejvyšší dotaci, a to přes jeden milion korun na období. Díky dotaci bude Divadlo Drak realizovat soubor projektů kreativního vzdělávání v plné šíři a s dostatečným personálním zajištěním, které dokáže pokrýt poptávku škol a současně bude doprovázeno adekvátním osobním ohodnocením lektorů.

Pro školní rok 2022/23 připravuje Divadlo Drak Pouť divadelní krajinou, která nabídne školám dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je provést malé a mladé diváky od prvních divadelních zážitků až k vlastní divadelní zkušenosti. Vyvrcholením bude projekt Drak+ věnovaný dospívajícím.

V rámci výstavní činnosti Labyrintu Divadla Drak probíhají také programy galerijní edukace v souvislosti se stálou expozicí a zejména nově připravovanou výstavou Čtyřhlas a Dračí animační herna. V neposlední řadě se lektorské oddělení věnuje realizaci tvůrčích programů pro veřejnost (Dračtení, Nedělání, speciální komunitní akce atd.).

S novou nabídkou vzdělávání a akcí, podpořených z dotací přichází také Centrum uměleckých aktivit. Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství, jsou kurzy určené především pedagogickým pracovníkům, knihovníkům a vychovatelům.

IMPULS

Mladým začínajícím filmařům je určen kurz Jak vytvořit audiovizuální dílo pro studenty a tvůrce od 15 do 26 let, kteří s filmovou tvorbou začínají. Během kurzu si vyzkouší i práci různých filmových složek – kameraman, střihač, zvukař, produkční, režisér.

V dalším připravovaném kurzu budou zájemci moci vyzkoušet různé techniky dechu a tvorby hlasu, působení řeči v komunikaci s posluchačem a vyzkoušet si práci s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci, kurz Hlasový projev, řeč a slovo bude pod vedením zkušené pedagožky, herečky a rozhlasové režisérky Evy Spoustové Málkové. Podrobné informace ke kurzům jsou k nalezení na webových stránkách https://www.cuahk.cz/.

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Plán je tvořen reformami a investicemi, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Na realizaci je vyčleněno až sedm miliard eur. Více informací o plánu obnovy najdete na https://www.planobnovycr.cz/.