Královéhradecký kraj zlepšuje informovanost a spolupráci při začleňování ukrajinských uprchlíků

25. 1. 2023 Autor: Jiří Klemt

Královéhradecký kraj v rámci česko-polské příhraniční spolupráce připravil projekt „Společně pro Ukrajinu“ číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 pro lepší začleňování ukrajinských válečných uprchlíků. Cílem projektu je podpora koordinace integrace válečných uprchlíků a výměna zkušeností mezi institucemi, které se zabývají touto problematikou na obou stranách česko-polské hranice. Náklady projektu činí více jak 2,3 milionu korun.

V první části projektu se shromažďují a analyzují informace od úřadů práce, správy sociálního zabezpečení, cizinecké policie či sociálních pracovníků dotčených obcí a dalších aktérů v jednotlivých okresech kraje.

Na základě sesbíraných informací se identifikují aktuální, rychle se měnící trendy a nové potřeby pro lepší začleňování uprchlíků, například do trhu práce, vzdělávání a dalších oblastí života. Vzniká rovněž prostor ke zlepšení nadstandardní spolupráce institucí v okresech. Přeshraniční česko-polská spolupráce při řešení uprchlické krize bude podporována účastí zástupců polských regionálních institucí na jednotlivých aktivitách a setkáních v rámci tohoto projektu.

Ve druhé části projektu proběhnou jednodenní workshopy pracovníků zapojených do procesu integrace uprchlíků. S ohledem na lokální rozdíly proběhnou tato setkání v každém okrese zvlášť. Jednotlivé okresy se liší v charakteru ekonomiky a pracovních míst (specifické jsou například velké průmyslové zóny) či v kapacitě služeb, škol a podobně. Následně také proběhnou společné dvoudenní setkání za účasti polských partnerů projektu.

Cílem akcí je zejména předávání zkušeností, zefektivnění spolupráce a porozumění specifikům jednotlivých okresů.

Projekt byl vytvořen v rámci programu česko-polské příhraniční spolupráce „Interreg V-A Česká republika – Polsko“. Na financování nákladů za více jak 2,3 milionu korun se kromě krajských financí z většiny podílí také dotace ze zmíněného příhraničního programu a státního rozpočtu. Administraci dotace k projektu zajišťuje oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).

Královéhradecký kraj zlepšuje informovanost a spolupráci při začleňování ukrajinských uprchlíků

Fotogalerie