Královéhradecký kraj plánuje v jičínské nemocnici postavit nový pavilon pro psychiatrii

26. 5. 2023

U jičínské nemocnice vznikne nový pavilon psychiatrie spojený se dvěma podzemními patry pro parkování. Touto investicí Královéhradecký kraj zvýší kapacitu tamní lůžkové péče, ale současně pomůže s řešením chybějících parkovacích míst v areálu. Radní mají k dispozici studii proveditelnosti a nyní vyhlásí výběrové řízení na projektanta.

Královéhradecký kraj plánuje v jičínské nemocnici postavit nový pavilon pro psychiatrii

„Plánujeme v Jičíně postavit nový pavilon psychiatrie. Vznikne na místě stávajících nemocničních budov ležících naproti areálu nemocnice přes Bolzanovu ulici. V novém pavilonu vznikne celkem 43 lůžek pro akutně i plánovaně přijímané pacienty, čímž se téměř ztrojnásobí kapacita oddělení. V současné chvíli je zde k dispozici pouze 15 lůžek. Součástí projektu jsou i dvě podzemní podlaží, kde bude parkoviště pro 185 vozidel. Touto cestou chceme pomoci s řešením nedostatku parkovacích míst v areálu i blízkém okolí nemocnice,“ uvedl náměstek pro investice Pavel Bulíček.

Projekt na výstavbu nového pavilonu psychiatrie počítá nejprve s demolicí stávajících objektů a následnou výstavbou nové budovy s podzemním parkovištěm. Ve třech nadzemních podlažích budou umístěné ambulance psychologů a psychiatrů pro děti a dospělé a dvě patra zaplní lůžková oddělení. Nebudou zde chybět ani technické místnosti a zázemí pro personál. Nový pavilon bude kompletně bezbariérový. Prostranství za budovou projde kompletní parkovou úpravou. Autoři případové studie odhadují stavební náklady na 330 milionů korun bez DPH.

Královéhradecký kraj nyní vyhlásí výběrové řízení, ve kterém hledá autora kompletní projektové dokumentace. Nezbytné dokumenty potřebné pro zahájení stavby by mohl mít už na přelomu léta a podzimu. Za pořízení projektové dokumentace hodlá kraj zaplatit maximálně 14 milionů korun. Zahájení samotné stavby nového pavilonu je pak naplánované na přelom roku 2024 a 2025.

Stavba nového pavilonu psychiatrie se stane již třetí velkou investicí, kterou kraj v Oblastní nemocnici Jičín bude za posledních několik let realizovat. V roce 2021 zde za téměř 50 milionů vznikl nový hlavní vjezd do areálu s vrátnicí a lékárnou. Ve stejném roce začala v areálu další stavba, a to nového multifunkčního pavilonu za téměř 692 milionů korun. Zázemí zde naleznou laboratoře, onkologický stacionář nebo například oddělení hematologie.