Královéhradecký kraj má opevněnou hranici, která v Česku nemá obdoby

27. 9. 2019

Státní hranice na území Královéhradeckého kraje je jednou z nejlépe opevněných v celé republice. Dominuje jí několik dělostřeleckých tvrzí a zájemci o vojenskou historii a technické památky zde najdou prakticky všechny typy předválečného opevnění. O zlepšení propagace tohoto segmentu cestovního ruchu proto jednali zástupci kraje s provozovateli pevností Hanička a Stachelberg. Další z velkých pevností – Dobrošov – má přitom Královéhradecký kraj ve svém vlastnictví a v současnosti probíhá její revitalizace.

„Potenciál našeho kraje je v tomto směru obrovský, v zahraničí je pevnostní turistika velmi populární. Máme zde několik pevnostních komplexů i velké množství samostatných objektů různých typů. To vše v různých fázích dokončení stavby a jejího vybavení. Jedním z příkladů je pevnostní komplex v Dobrošově na Náchodsku, který je v majetku kraje a jeho význam dokládá i fakt, že je národní kulturní památkou,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Podle provozovatelů československých předválečných pevností je ale potřeba tyto kulturní památky lépe a systematičtěji propagovat.

„Tato záležitost přesně zapadá do kompetencí krajské destinační společnosti, na jejímž založení společně s městy a informačními centry intenzivně pracujeme. Jejím úkolem bude propagace kraje jako celku, nikoliv jen jednotlivých, vzájemně si konkurujících regionů. Provozovatelé pevností nás přesvědčili, že obdobná turistická lákadla si nemusejí konkurovat, ale naopak intenzivně spolupracují a vzájemně se podporují,“ dodává radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionální rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Na území Královéhradeckého kraje se nachází tvrze Stachelberg, Dobrošov, Skutina a Hanička, samostatné pěchotní sruby a velké množství objektů lehkého opevnění – takzvaných řopíků. Provozovatelé pevností i přístupných samostatných objektů neustále pracují na jejich uvedení do stavu z doby zářijové mobilizace roku 1938.

Fotogalerie