Startuje první ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje

22. 3. 2022

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.

Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna, a to nejpozději do 15. května 2022. Nominace do soutěže přijímá oddělení služeb knihovnám krajské knihovny. Celkový počet soutěžících knihoven je maximálně 6. Za každou oblast může v daném roce nominaci získat nejvýše jedna knihovna. Další soutěžící knihovnou je na doporučení komise Vesnice roku také knihovna, která zvítězila v této soutěži v kraji.

O vítězi rozhoduje odborná porota, která podle kritérií, jež navazují na celostátní kritéria soutěže Knihovna roku, udělí 1. až 3. místo. Tato ocenění budou spolu s finanční odměnou předávána na slavnostním večeru a setkání Knihovníků roku ve Studijní a vědecké knihovně.

Okruhy pro hodnocení knihovny:

• Plnění doporučených standardů

• Osobnost knihovníka

• Postavení knihovny v obci

• Prostory a vybavení

• Bezbariérovost a dostupnost

• Knihovní fondy

• Webová stránka a elektronické služby

• Služby v prostorách knihovny

• Práce s dětmi a dalšími skupinami návštěvníků

• Kulturní, vzdělávací akce, podíl na komunitním dění v obci

• Propagace knihovny

• Získání diplomu za knihovnické služby v soutěži Vesnice roku

Kontaktní místo pro podávání nominací:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Oddělení služeb knihovnám, Hradecká 1250/2

Hradec Králové,

Email: knihovny@svkhk.cz

Tel: +420 494 946 224

Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje:

Hradec Králové Knihovna města Hradce Králové www.knihovnahk.cz

Jičín Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně www.knihovna.jicin.cz

Náchod Městská knihovna v Náchodě www.mknachod.cz

Kostelec nad Orlicí Městská knihovna Kostelec nad Orlicí www.biblio.cz

Rychnov nad Kněžnou Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou  www.kulturark.cz/knihovna

Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově  www.mktrutnov.cz

Součástí nominace je třeba odevzdat tyto přílohy:

• Přihláška do soutěže

• Fotodokumentace

Pravidla pro ocenění Knihovna roku Královéhradeckého kraj schválila Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 18. října 2021, usnesením číslo RK/32/1738/2021.

Startuje první ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje

Soubory ke stažení