Kraj finančně podpoří konání Dnů pro rodinu

30. 3. 2022

Krajští zastupitelé schválili dotaci ve výši 400 tisíc korun na pořádání Dnů pro rodinu. Tyto aktivity se ve spolupráci se spolkem Sítě pro rodinu a obcemi regionu uskuteční během května a června v Trutnově, Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Jičíně v květnu až červnu. Jedná se o mezigenerační setkání, které cílí na pro rodinu jako celek.

„Celá akce je hapenningem pro celou rodinu, cílí na rodiny s dětmi i na seniory. Na akcích se budou prezentovat nejen sociální služby, které nabízejí podporu rodinám, ale i další subjekty. Představí například aktivity ke společnému trávení volného času, kulturní akce či nabídky z oblasti cestování. Dny pro rodinu budou trvat zhruba měsíc, odstartují v polovině května na den matek, a budou končit na den otců v půlce června. Toto období ale nebude jen o pěti dnech v okresních městech, chceme podporovat nebo promovat všechny drobnější akce pro rodiny na území celého Královéhradeckého kraje, které se budou v tomto období konat,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Dny pro rodinu se uskuteční v pevně daných termínech během května a června v pěti okresních městech kraje: v Trutnově, Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Jičíně. Bohatý doprovodný program organizátoři zaměří na mezigenerační soužití a propojení dětí se seniory. V každém místě konání se však uskuteční jedinečným způsobem. Akce Dny pro rodinu bude mít své webové a facebookové stránky s aktuálními informacemi i o dalších navazujících aktivitách, které se uskuteční ve spolupráci s obcemi v královéhradeckém regionu.

Součástí akcí bude oslava 30. výročí založení prvního mateřského centra ve spolupráci se spolkem Sítě pro rodinu a zapojených dalších mateřských a rodinných center v kraji, představení náhradní rodinné péče a dalších sociálních služeb jednotlivých lokalit. Do přípravy Dnů pro rodinu se zapojí různé subjekty z celého okresu včetně místních akčních skupin (MAS). Svoji nabídku a pomoc budou prezentovat poradenská centra a zařízení, veřejnosti se představí například i projekt home sharing.

Akce zacílí i na děti s handicapem a pro všechny účastníky bude připravena velká razítkovací soutěž. Během celého dne si návštěvníci mohou zakoupit regionální produkty či výrobky z dílen chráněného bydlení nebo sociálního podnikání.

„Kraj podporuje rodinu a chce poukázat na to, že je spousta subjektů, které se práci s rodinou věnují. Tímto zábavným způsobem ukážeme možnosti, kde rodina může trávit čas spolu a jaké může využít aktivity pro děti a vnoučata. Upevňování významu rodiny, jejich tradičních hodnot je nesmírně důležité,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Dny pro rodinu se uskuteční v těchto termínech:

Trutnov 13. května 2022

Hradec Králové 15. května 2022

Rychnov nad Kněžnou 22. května 2022

Náchod 11. června 2022

Jičín 12. června 2022